messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที โครงการงานวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดบริการประชาชนโครงการบริการจุดตรวจบริการประชาชน ประจำปี 2567 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับบริการโครงการบริการจุดตรวจบริการประชาชน ประจำปี 2567 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มซัมเมอร์สซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP (หอประจำโรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มซัมเมอร์สซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP บ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บห 8365 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บห 8365 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ทะเบียน บห 8365 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บห 8365 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงซ่อมแซมรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กว 4002 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ทะเบียน บห 8365 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นทางบ้านนายอุดม ชูรัตน์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนสว่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างต่อโดเมนเนมเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ www.nonkhoubon.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านพ่อเอกไปดอนชัยชนะ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางหลัง รพ.สต.โนนสว่าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอาสาขับเคลื่อน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สซิเบิ้ล แบบจุ่ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อพัสดุเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในสำนักงาน อบต.โนนค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของสมนาคุณ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของสมนาคุณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของสมนาคุณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุโซ่เลื่อยยนต์ และชุดตะไบลับโซ่เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุเชือกมะลิลา และสายพานยกของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างลาน คสล.ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
1 - 50 (ทั้งหมด 818 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ