องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 88
เมื่อวาน 309
เดือนนี้ 5,762
เดือนที่แล้ว 9,938
ทั้งหมด 31,219

camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบCITIZENinfo [20 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
ขอให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังแต่ละหมู่บ้านนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี Scan QR Code นี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019. (โควิด -19) ของจังหวัดอุบลราชธานี [18 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการจุดตรวจบริการประชาชน [30 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ [14 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางโค้งบ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 [27 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ดำเนินการประสานกรมทางหลวงชนบทซ่อมแซมถนนหมายเลข อบ 4020 (บ้านโนนหมากเดือยหมู่ที่ 2 )ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ..เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน [25 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
ร่วมกิจกรรมเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [24 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินบ้านโนนสวน [23 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 [18 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 [17 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายธีระพัฒน์  อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ

นายประเสริฐ  สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน