องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group กองช่าง
(นายประเสริฐ สายงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเมธี บุญสุข
นายช่างโยธา
โทร : -
(นายเหรียญทอง เจือจันทร์)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายเกรียงไกร อนุวรรณ)
ผช.นายช่างสำรวจ
(นายจิตติพงษ์ แดงสกุล)
ผู้ช่วยช่างประปา


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ