องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group กองช่าง
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเมธี บุญสุข
นายช่างโยธา
นายเหรียญทอง เจือจันทร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเกรียงไกร อนุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายสิทธิศักดิ์ บุตชรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชัชฤทธิ์ ฤทธิมาศ
ผู้ช่วยช่างประปา


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ