องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 285
เมื่อวาน 568
เดือนนี้ 4,331
เดือนที่แล้ว 10,832
ทั้งหมด 41,295

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอัคคีภัย [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบCITIZENinfo
ขอให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังแต่ละหมู่บ้านนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี Scan QR Code นี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019. (โควิด -19) ของจังหวัดอุบลราชธานี
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามระบบ CITIZENinfo poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ4 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
thumb_up facebook-line
Line

ติดตามข่าวสารผ่าน line

เพิ่มเพื่อน

 

 

การล้างมือให้ถูกวิธี

facebook-line
Line

ติดตามข่าวสารผ่าน line

เพิ่มเพื่อน

 

 

การล้างมือให้ถูกวิธี

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร