องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชำระค่าน้ำประปาหมู่บ้านนอกสำนักงาน (บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7)
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ขององค์กรบร
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่ประกาศเขตควบคุมไฟป่า
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์แปนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย วิทยาลัยเทคโนโลยรบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ไฟป่าและหมอกควันเขตพื้นที่ตำบลโนนค้อ
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
find_in_page ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นโยบายไม่ร้บของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Give Policy)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
find_in_page นโยบายไม่ร้บของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Give Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
photo ประชาสัมพันธ์การงดมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของ อบต.โนนค้อ ในทุกเทศกาลและขอน้อมรับความปรารถนาดีจากทุกท่านจากหัวใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ