องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ขององค์กรบร
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชำระค่าน้ำประปาหมู่บ้านนอกสำนักงาน (บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7)
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่ประกาศเขตควบคุมไฟป่า
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
find_in_page ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เดือนกรกฎาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ4 ปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เดือนกรกฎาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file ข้อบัญญติ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview254
insert_drive_file ข้อบัญญัติ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview351
insert_drive_file ขัอบัญญัติ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview341

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบ.ถ.141.04 สายบ้านโนนหมากเดือย ม.2 ไปบ้านสมพรรัตน์
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
find_in_page ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบ.ถ.141.03 สายบ้านโนนค้อ ม.1 ไปบ้านสมพรรัตน์
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์กระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
find_in_page เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ