องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group สมาชิกสภา
นายทองใบ ประสานทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 092-2275110
นายบุญโฮม สุขตะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 092-3607615
นายดี มาลา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 099-0292619
นายสมบัติ บัวใหญ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 1
โทร : 084-8288285
นายทองใบ ประสานทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 2
โทร : 092-2275110
นางสาวนงนุช เกรียงแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 3
โทร : 089-8838644
นายดี มาลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 4
โทร : 099-0292619
นายธเนศร์ วงณะลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 5
โทร : 093-4307707
นายอารักษ์ หงษ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 6
โทร : 090-8320740
นายต่อน สาวิโล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 7
โทร : 098-3568655
นายบุญโฮม สุขตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 8
โทร : 092-3607615
นายวิชิต พรมสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 9
โทร : 082-7051966
นายคำปอง พลหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 10
โทร : 095-4420282
นายสวง โคตสมพง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 11
โทร : 062-0524267


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ