messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group กองคลัง
นางสาวนวลประภาวรรณ วรุณธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอิสริยาภรณ์ แดงเกลี้ยง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชญานิศ รุ่งเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์สุรี แสงศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสมพร วังแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสิทธิศักดิ์ บุตชรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ