องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group กองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวสมพร วังแสง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(น.ส.ปิยะวัลย์ ตีระภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.จันทร์สุรี แสงศรี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ