องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group กองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ
นางสาวอิสริยาภรณ์ แดงเกลี้ยง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์สุรี แสงศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสมพร วังแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ