messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group ผู้บริหาร
นายคำพูล พันพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 087-9056562
นายธงชัย สุโยธา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 088-3484492
นางคำภู วรรณโสภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 081-9679601
นายจันทร์ กัญจะนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 065-8496190

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ