องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
home โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้าง สำนักงานปลัด อบต.โนนค้อ

โครงสร้าง กองคลัง อบต.โนนค้อ

โครงสร้าง กองช่าง อบต.โนนค้อ

โครงสร้าง กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนค้อ


โครงสร้างกองการศึกษา× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ