messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
folder คำสั่ง/ประกาศงานบริหารงานบุคคล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
ประกาาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ