ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพื้นหลังห้องประชุมเล็กอาคารหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง