ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางหนองสระไปโนนส้มโฮง บ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง