ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไปซอยวรรณศรี บ้านโนนสว่าง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง