ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ RO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง