ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(กปน.)และ(รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง