ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง ม.3 ปรจำเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๔ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง