ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง