ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมมูลข่าวสารแก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต.,พนักงาน,ผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง