ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริหาร,สามชิก อบต.,พนักงาน,ผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง