ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยู ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง