ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานหน่วยกู้ชีพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(1669) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง