องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 135
เมื่อวาน 378
เดือนนี้ 6,228
เดือนที่แล้ว 10,406
ทั้งหมด 32,230

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ดำเนินการประสานกรมทางหลวงชนบทซ่อมแซมถนนหมายเลข อบ 4020 (บ้านโนนหมากเดือยหมู่ที่ 2 )ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ..เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ดำเนินการประสานกรมทางหลวงชนบทซ่อมแซมถนนหมายเลข อบ 4020 (บ้านโนนหมากเดือยหมู่ที่ 2 )ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ..เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายธีระพัฒน์  อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ

นายประเสริฐ  สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน