Get Adobe Flash player
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ศูนย์ดำรงธรรม

image slide1567

แผนอัตรากำลัง

แสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อยู่ในระดับใด ?

สมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ราคากลาง จัดซื้อ จัดจ้าง

08
ส.ค.2561

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ม.1 หลังโรงเรียนบ้านโนนค้อ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ม.1 หลังโรงเรียนบ้านโนนค้อ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบตัวยูม.1หลังโรงเรียนบ้านโนนค้อ เอกสารเพิ่มเติม

08
ส.ค.2561

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ซอยโรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ซอยโรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ซอยโรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย เอกสารเพิ่มเติ่ม

20
ก.ค.2561

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านโนนค้อ ม.1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านโนนค้อ ม.1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านโนนค้อ ม.1 เอกสารเพิ่มเติม

13
ก.ค.2561

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.3 บ้านโนนสว่าง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองยู หมู่ที่ 6

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.3 บ้านโนนสว่าง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองยู หมู่ที่ 6

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.3 บ้านโนนสว่าง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองยู หมู่ที่ 6 โหลดเอกสารเพิ่มเติม

11
มิ.ย.2561

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.10 บ้านโนนสว่าง ทางไปนานางคำฟอง ชูรัตน์

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.10 บ้านโนนสว่าง ทางไปนานางคำฟอง ชูรัตน์

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.10 บ้านโนนสว่าง ทางไปนานางคำฟอง ชูรัตน์ เอกสารเพิ่มเติม

11
มิ.ย.2561

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายโนนสว่างไปทางหนองแฮ้งลง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายโนนสว่างไปทางหนองแฮ้งลง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายโนนสว่างไปทางหนองแฮ้งลง เอกสารเพิ่มเติม

07
มิ.ย.2561

การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เอกสารเพิ่มเติม

07
มิ.ย.2561

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.4สายหน้าบ้านนางบุญมา แย้มพุฒ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.4สายหน้าบ้านนางบุญมา แย้มพุฒ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.4สายหน้าบ้านนางบุญมา แย้มพุฒ รายละเอียดเพิ่มเติม

07
มิ.ย.2561

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.6 สายหนองยู-คำม่วง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.6 สายหนองยู-คำม่วง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.6 สายหนองยู-คำม่วง รายละเอียดเพิ่มเติม

07
มิ.ย.2561

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.9 ซอยวรรณศรี

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.9 ซอยวรรณศรี

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.9 ซอยวรรณศรี เอกสารเพิ่มเติม

07
ก.พ.2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 เส้นทางหน้าซอยดอนปู่ตา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 เส้นทางหน้าซอยดอนปู่ตา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 เส้นทางหน้าซอยดอนปู่ตา

07
ก.พ.2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศพด.โนนสว่าง หมู่ ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศพด.โนนสว่าง หมู่ ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศพด.โนนสว่าง หมู่ที่ 3

07
ก.พ.2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวน หมู่ 8 เส้นทางหน้าบ้านนายสมนึก แก้วหาวงศ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวน หมู่ 8 เส้นทางหน้าบ้านนายสมนึก แก้วหาวงศ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวน หมู่ 8 เส้นทางหน้าบ้านนายสมนึก แก้วหาวงศ์

07
ก.พ.2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านโนนสวน-ไปวัดป่าโนนสวน หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านโนนสวน-ไปวัดป่าโนนสวน หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านโนนสวน-ไปวัดป่าโนนสวน หมู่ที่ 8

07
ธ.ค.2560

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยู หมู่ที่ 6 (หอถัง)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยู หมู่ที่ 6 (หอถัง)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยู หมู่ที่ 6 (หอถัง)

07
ธ.ค.2560

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล แบบ ตัวยู ม.2

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล แบบ ตัวยู ม.2

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล แบบ ตัวยู ม.2

27
พ.ย.2560

โครงการการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส วังดวน บ้านโนนสวน หมู่ 8

โครงการการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส วังดวน บ้านโนนสวน หมู่ 8

โครงการการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส วังดวน บ้านโนนสวน หมู่ 8

21
พ.ย.2560

ประชาสัมพันธ์การยกเลิกโครงการงานก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์การยกเลิกโครงการงานก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์การยกเลิกโครงการงานก่อสร้าง

06
พ.ย.2560

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยู หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยู หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยู หมู่ที่ 6

06
พ.ย.2560

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ 1

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ 1

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ 1

06
พ.ย.2560

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (รูปตัวยู) ม.2

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (รูปตัวยู) ม.2

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (รูปตัวยู) ม.2

25
ต.ค.2560

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) หมูุ่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง สายบ้านโนนสว่างหมู่ 3-บ้านหนองยู หมู่6

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) หมูุ่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง สายบ้านโนนสว่างหมู่ 3-บ้านหนองยู หมู่6

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) หมูุ่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง สายบ้านโนนสว่างหมู่ 3-บ้านหนองยู หมู่6

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

นายก2

นาย ธีระพัฒน์  อุตพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

 

ติดตามข่าวสารผ่าน LINE

1509968212175

@อบต.โนนค้อ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

021726
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
205
372
21206
2251
954
21726
Your IP: 54.161.49.216
2018-08-21 15:30

e laascmss dladlae plankortorlpdi

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 

เลขที่ 268 หมู่ 1 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทร 045-868-226
nonkho@nonkhoubon.go.th
www.nonkhoubon.go.th