Get Adobe Flash player

ศูนย์ดำรงธรรม

image slide1567

แผนอัตรากำลัง

สมาชิก

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 นายก

นายธีระพัฒน์  อุตพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

                                                                     รองสวน                                                  รองเขยน

                                                                 นายสวน  นามวงษ์                                                   นายเขียน    คุณมี

                                                        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ                                 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

                                                                                                                  เลขาแสง

                                                                                                                    นายแสง   สุกรี

      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

e laascmss dladlae plankortorlpdi