Get Adobe Flash player

รายงานการติดตามการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

คอมเมนต์  

0 #2 Super User 2561-05-23 16:07
อ้างอิง ผู้หวังดี:
ถนนบ้านหนองศิลาชำรุดแล้วเดินทางไม่สะดวก

ทางอบต.โนนค้อรับทราบแล้วจะดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่ สุด
อ้างอิง
+1 #1 ผู้หวังดี 2561-05-23 15:56
ถนนบ้านหนองศิลาชำรุดแล้วเดินทางไม่สะดวก
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

e laascmss dladlae plankortorlpdi