Get Adobe Flash player

ศูนย์ดำรงธรรม

image slide1567

แผนอัตรากำลัง

สมาชิก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง

New Doc 2018 05 23

สนใจรายละเอียดเพื่มเติ่มโทร 045868226 หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

New Doc 2018 03 14 1

ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลโนนค้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลโนนค้อ

23668740 1488690897893475 6501787122602755242 o

e laascmss dladlae plankortorlpdi