Get Adobe Flash player

รายงานการติดตามการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ะหว่างวันที่ 19-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562


49312095 1994847253944501 8256716877259079680 n

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้จัด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย มีความสามัคคี มั่นคงเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 19-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
จึงขอเชิญชวนพี่น้องในเขตพื้นที่ร่วมกิจกรรม ร่วมชม ร่วมเชียร์กิจกรรมการแข่งขัน 
ณ สนามกีฬา อบต.โนนค้อ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

e laascmss dladlae plankortorlpdi