Get Adobe Flash player

รายงานการติดตามการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อได้จัดทำโครงการ ผู้สูงอายุฟันดีมีใช้ สุขภาพดี ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 11

คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อได้จัดทำโครงการ ผู้สูงอายุฟันดีมีใช้ สุขภาพดี ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 11

245742

245744

โครงการผสงอายฟน ๑๘๐๘๒๒ 0013

245745

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

e laascmss dladlae plankortorlpdi